Pachetul Mobilitate 1, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

În 31 iulie au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene textele Pachetului Mobilitate 1, informează Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

Textele Pachetului Mobilitate 1 sunt:

– Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor. 

Download (regulamentul-ue-2020-1054-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-15-iulie-2020-de-modificar-1596179003c233a2c8adf19fd092ce875bf2fc8b52.pdf - PDF, 650KB)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 15 și articolul 2 punctul 12 se aplică de la 31 decembrie 2024.

– Regulamentul (UE) 2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier. 

Download (regulamentul-ue-2020-1055-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-15-iulie-2020-de-modificar-1596179395993374c1b5e5e589822bec12ffe2ecc7.pdf - PDF, 644KB)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 februarie 2022.

– Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (Text cu relevanță pentru SEE).

Download (regulamentul-ue-2020-1056-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-15-iulie-2020-privind-info-15961794321c7cb294d345ce5d044e45b1a37ff9d9.pdf - PDF, 657KB)

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 21 august 2024. Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 7, articolul 8, articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

– DIRECTIVA (UE) 2020/1057 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012. 

Download (directiva-ue-2020-1057-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-din-15-iulie-2020-de-stabilire-a-un-1596179500e1142f3fecd18f3d88df839e47d382f6.pdf - PDF, 651KB)

Directiva intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al UETranspunere: Statele membre adoptă și publică, până la 2 februarie 2022, dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică dispozițiile respective de la 2 februarie 2022.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, precizează UNTRR.

Download (CELEX3A32020R10543ARO3ATXT.pdf - PDF, 650KB)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.