FINANȚARE. Informații de care trebuie să ții cont

Credit, linie de credit, factoring, factoring cu asigurare, leasing financiar sau leasing operațional… O plajă destul de largă din care poți alege. Care este, însă, cea mai potrivită variantă de finanțare pentru afacerea ta?

Elena Radu

Pentru a primi un credit, un business trebuie să poată demonstra un profit operațional, având în vedere că o instituție bancară cofinanțează o afacere, nu o capitalizează.

Cum te califici pentru a obține creditul?

În primul rând, un antreprenor trebuie să demonstreze angajamentul său în business-ul pe care l-a gândit. O bancă va evalua modul în care acesta își gestionează furnizorii și clienții, pentru că acest comportament îl va defini ca viitor partener. De asemenea, o bancă va urmări strategia pe termen mediu (cel puțin), pe care un antreprenor o va manifesta.

Un alt element foarte important de care depinde primirea unui împrumut bancar este planul de afaceri, care trebuie să fie realist și detaliat, nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu. Unele dintre componentele esențiale ale planului de afaceri sunt cunoașterea în detaliu a pieței (condiții și competiție), precum și existența resurselor și a componentelor necesare derulării afacerii.

În plus, contează foarte mult și experiența întreprinzătorului pe piața pe care o atacă prin proiectul respectiv; calitatea managementului și calitatea situațiilor financiare.

Credit sau linie de credit?

Deși mulți antreprenori pun semn de egalitate între un credit și o linie de credit, produsele sunt, în sine, fundamental diferite. În timp ce un împrumut se acordă pentru o perioadă mai lungă de timp, de câțiva ani, pentru a finanța un proiect clar și bine definit, linia de credit se accesează mai ales pe termen scurt, putând fi folosită în mai multe scopuri.

Pentru a alege între cele două tipuri de finanțări, antreprenorii trebuie să țină cont de nevoile lor reale și modul în care vor folosi banii respectivi.

Dacă nevoia pe care dorește să o acopere antreprenorul este temporară sau punctuală (de exemplu, achiziția unui echipament, achiziția unui nou sediu) atunci se va lua un credit, moment în care va primi de la bancă toata suma solicitată, care va fi folosită într-o perioadă scurtă, pentru acoperirea nevoilor, pentru ca, apoi, să se ramburseze lunar, până la scadență.

Dacă, în schimb, se dorește acoperirea unui decalaj între încasările și plățile companiei, ori deținerea unei sume tampon pentru nevoile neprevăzute din activitatea de zi cu zi, atunci se recomandă accesarea unei linii de credit. Aceasta va fi pusă la dispoziția companiei, dar va fi folosită doar în cazul în care apare nevoia și nu imediat, ca în cazul creditelor de afaceri.

Factoringul, sau cum să obții bani din cesionarea facturilor

Prin factoring, puteți transforma, rapid, în lichidități facturile pe care le-ați emis, având în vedere că, de obicei, termenele variază de la 15 până la 120 de zile. În felul acesta, nu mai trebuie să așteptați scadența pentru a încasa banii. Pentru finanțarea prin servicii de factoring, nu este nevoie de garanții materiale, iar costurile sunt reprezentate de dobândă pentru suma acordată ca finanțare și un comision, care variază în funcție de banca sau IFN-ul cu care ați ales să colaborați.

Factoringul este o operațiune financiară care presupune să cesionați creanțele rezultate din contracte de vânzare bunuri sau prestări servicii către Factor, o companie specializată de factoring – poate fi o divizie a unei bănci sau un IFN. Factorul va finanța, prin plata în avans a creanțelor cesionate, și se ocupă, ulterior, în nume propriu, de colectarea și administrarea creanțelor. Totul se face în baza unui contract, pe care îl veți semna cu compania de factoring. Contractul nu trebuie încheiat pe o anumită perioadă de timp, însă în general, se încheie pe 1 an, cu prelungire.

De obicei, Factorul finanțează aproximativ 80% din valoarea facturii, urmând ca, după ce încasează factura, să vă vireze și suma rămasă, din care se scad cheltuielile ocazionale.

Totuși, trebuie să știți că, în cazul în care Factorul nu reușește să colecteze întreaga sumă de la debitor, veți suporta diferența rămasă de recuperare, în cazul în care ați ales un produs de factoring cu regres.

Pe piață, există și un alt produs, factoring cu asigurare, care protejează împotriva riscului de neplată al debitorilor. Practic, se încheie o polița de asigurare de credit la o societate de asigurări, iar dacă debitorul nu-și achită obligațiile de plată, conform facturilor existente și recunoscute, asigurătorul va suporta suma care trebuie recuperată. Din perspectiva costurilor, serviciile de factoring presupun două tipuri de cheltuieli: o dobândă și un comision. Astfel, dobânda se percepe pentru perioada de finanțare, adică din momentul în care beneficiarul serviciilor de factoring primește avansul din factură și până în momentul în care factura se încasează de debitor.

Dobânzile se calculează în funcție de riscul pe care Factorul și-l asumă și de perioada pentru care își asumă acel risc și, de obicei, se reține din suma încasată de la debitor. Astfel, dobânda nu este un cost pe care clientul îl scoate din buzunar, ci este un cost care se reține din suma încasată la scadență. În afară de dobânzi, factoringul mai presupune și plata unui comision. Acesta se achită pentru a beneficia de serviciile de colectare a creanțelor și administrarea debitorilor și se aplică la valoarea nominală a facturii.

Companiile de factoring vor analiza firma, debitorii ei, istoricul dintre ea și debitori, precum și calitatea creanțelor.

În urma acestor analize, se va stabili dacă aderentul (firma care a solicitat) poate sau nu să acceseze acest serviciu de factoring, care dintre debitorii propuși vor fi acceptați a fi incluși în finanțare de la început, precum și condițiile comerciale de derulare. În privința documentelor necesare pentru evaluarea firmelor, în principal se solicită documente standard, ca la orice dosar de creditare (financiare, legale etc.). În funcție de specificul fiecărui dosar, având în vedere diversitatea debitorilor, Factorul poate decide să solicite clarificări sau chiar documente suplimentare.

Leasing financiar sau operațional

Leasingul financiar este un contract de închiriere care îți oferă, la finele lui, posibilitatea să achiziționezi bunul și să devii proprietar contra unei valori reziduale. De cealaltă parte, leasingul operațional înseamnă tot un contract de închiriere, cu diferența că, la finele perioadei contractuale, bunul care face obiectul contractului de leasing nu poate fi achiziționat.

Leasingul operațional este mult mai strict, comparativ cu cel financiar.

Un client de leasing operațional trebuie să opteze, de la început, pentru o structură clară a contractului. Acesta trebuie să precizeze clar numărul de kilometri parcurși în timpul desfășurării leasingului, reparațiile care vor fi făcute, dar și perioada exactă de desfășurare a contractului. Comparativ, un client de leasing financiar, poate să aibă o mai mare flexibilitate, prin faptul că numărul de kilometri este alegerea lui, sau poate cesiona/închide contractul după 12 luni.

Efectul contractelor de leasing

Element sau indicator Leasing operațional Leasing financiar
Bilanț Nici un efect. Nu sunt create active sau datorii în baza leasingului operațional. Un activ și o obligație aferentă sunt create în momentul în care este înregistrat leasingul.

De-a lungul perioadei de leasing, atât componenta de dobândă este trecută pe cheltuială, cât și amortizarea activului, creându-se, astfel, o datorie netă, de-a lungul perioadei de leasing.

Cont de profit și pierdere Redevența este înregistrată drept cheltuială.

Aceste redevențe sunt adesea constante.

Se generează atât o cheltuială cu dobânda, cât și o cheltuială cu amortizarea. În primii ani ai perioadei de leasing, se produce o cheltuială mai mare.

De-a lungul perioadei de leasing, cheltuiala cu dobânda scade, determinând o tendință descrescătoare a cheltuielii totale. Acest lucru generează o tendință pozitivă la nivelul rezultatelor.

În ultimii ani, rezultatele sunt mai mari în baza metodei leasingului financiar decât la

leasingul operațional.

Situația fluxurilor de

numerar

Întreaga ieșire de numerar plătita în contractul de leasing este înregistrată drept ieșire de numerar din exploatare. Ieșirea de numerar generată de plățile de leasing este alocată parțial unei ieșiri de numerar din exploatare sau din finanțare (cheltuială cu dobânda) și, parțial, unei ieșiri de numerar din finanțare (rambursarea componentei de capital din obligația aferentă leasingului). Amortizarea activului în regim de leasing nu reprezintă o cheltuială în numerar și, prin urmare, nu este un element de natura fluxurilor de numerar.
Marja profitului brut Mai mare în primii ani, deoarece cheltuiala cu chiria este, în mod normal, mai mică decât

cheltuiala totala raportată în baza leasingului

financiar.

Mai mică în primii ani, deoarece cheltuiala totală raportata în baza   leasingului financiar este, în mod normal, mai mare decât plata de leasing (redevență). Totuși, marja profitului va avea o tendință ascendentă în timp, astfel încât, în ultimii ani, va depăși marja profitului aferentă leasingului operațional.
Viteza de rotație a activelor imobilizate Mai mare, deoarece nu există active închiriate în regim de leasing, înregistrate in baza acestui tip de leasing. Mai mică. datorită activului în regim de leasing care este creat în baza leasingului financiar. Indicatorul crește în timp, pe măsură ce activul este amortizat.
Rata lichidității curente Mai mare, deoarece, în baza leasingului operațional, în bilanț nu este adăugată niciun fel de datorie pe termen scurt. Mai mică, deoarece fracțiunea curentă din obligația aferentă leasingului financiar este o datorie curentă.
Grad de îndatorare a capitalului Mai mic, deoarece leasingul operațional nu duce la crearea de datorii. Mai mare, deoarece metoda leasingului financiar creează o datorie aferentă leasingului (care este mai mare decât activul în regim de leasing în primii ani). Totuși, gradul de îndatorare scade, în timp, deoarece scade și obligația aferentă leasingului.
Rentabilitatea activelor Mai mare în primii ani, deoarece profiturile sunt mai ridicate și activele mai scăzute. Mai mică în primii ani, deoarece rezultatele sunt mai scăzute și activele sunt mai mări. Totuși, indicatorul de rentabilitate a activelor crește, în timp, deoarece trendul rezultatelor este unul pozitiv, iar activele înregistrează un declin, pe măsură ce sunt amortizate.
Rentabilitatea capitalurilor proprii Mai mare în primii ani, deoarece rezultatele sunt mai mari. Mai mică în primii ani, deoarece rezultatele sunt mai scăzute. Totuși, rentabilitatea capitalurilor proprii crește, în timp, datorită unei tendințe pozitive a rezultatelor.
Acoperirea dobânzii Mai mare, deoarece, în baza leasingului operațional, nu apare niciun fel de cheltuială cu dobânda. Mai mică, deoarece cheltuiala cu dobânda este aferentă leasingului financiar. Totuși, indicatorul de acoperire a dobânzii crește, în timp, datorită declinului în timp al cheltuielii cu dobânda.

Elena RADU

Director Financiar PRACTICOM

elena.radu@practicom.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.