Propunerile Senatului României privind Pachetul “Mobilitate 1”

Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din cadrul Senatului României salută decizia din 27 martie a preşedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, de a retrimite Comisiei pentru transport şi turism (TRAN) Pachetul “Mobilitate 1” şi își exprimă convingerea că cele trei Hotărâri adoptate de Senatul României în septembrie 2017 privind propunerile de Regulament vor fi votate într-o formă agreată de toate statele membre UE.

Senatul României

Iată precizările Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, transmise redacției:

“Parlamentul European a dezbătut în 27 martie Pachetul “Mobilitate 1”, care cuprinde trei Propuneri de Regulament, referitoare, în principal la: accesul la piaţa transporturilor rutiere şi la profesia de operator de transport pentru marfă şi călători, specificul vehiculelor pentru transport de mărfuri, taxele de drum şi plata acestora, taxarea electronică, regulile referitoare la timpii de conducere şi de odihnă, detaşarea lucrătorilor, taxe aplicate vehiculelor.

Cele trei componente ale acestui pachet aduc prejudicii grave României, dar şi altor state estice. Asociaţiile transportatorilor rutieri din România, Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia şi Ungaria au atras atenţia în repetate rânduri asupra impactului negativ asupra cetăţenilor şi a întreprinderilor europene pe care l-ar putea avea adoptarea Pachetului.

Restricţiile introduse privind accesul la pieţele internaţionale de transport rutier şi creşterea costurilor operaţiunilor pentru transportatorii rutieri vor determina noi preţuri pentru serviciile de transport şi pentru bunuri, ceea ce va afecta economia europeană în ansamblu. Operatorii de transport rutier vor avea mai puţine posibilităţi de a transporta mărfuri între diferite state membre ale UE, fapt care va conduce la o piaţă concurenţială săracă, neloială, la dispariţia a mii de locuri de muncă, la inechitate între statele membre UE. În acest sens, atragem atenţia asupra încălcării grave a unor principii şi valori europene, fapt care poate fi remediat printr-o analiză serioasă asupra efectelor pe care le-ar putea avea aceste reglementări pentru toate statele membre UE.

Salutăm decizia de astăzi a Preşedintelui Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, de a retrimite Comisiei pentru transport şi turism (TRAN) Pachetul “Mobilitate 1” şi ne exprimăm convingerea că documentele vor fi votate într-o formă agreată de toate statele membre UE.

În luna septembrie 2017, pornind de la Avizele transmise de Comisia pentru transporturi şi energie, precum şi Rapoartele transmise de Comisia pentru Afaceri Europene, Senatul României a adoptat trei Hotărâri privind propunerile de Regulament.

Prin documentele depuse de către Senatul României se solicită:

 1. Privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor:
 • Clarificarea şi reevaluarea restricţiilor referitoare la efectuarea odihnei şoferilor în cabina auto, pentru că statele membre nu deţin suficiente parcări securizate; clarificarea termenilor folosiţi pentru descrierea cazării corespunzătoare şi a facilităţilor adecvate, în forma prezentată provocându-se dificultăţi de implementare;
 • Reevaluarea propunerii privind obligativitatea întoarcerii acasă a conducătorilor auto la 3 săptămâni, deoarece este împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, propunerea impunând de facto, restricţii privind libera circulaţie a persoanelor ;
 • Reevaluarea creşterii perioadei de referinţă la patru săptămâni consecutive, în legătură cu efectuarea perioadelor de odihnă săptămânală, deoarece duce la reducerea timpului de conducere în decursul unei luni ;

2. Privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier :

 • Excluderea în mod explicit din domeniul de aplicare al Directivei 96/71/CE (detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii) a transportului rutier internaţional, având în vedere caracterul mobil al acestei activităţi ;
 • Reevaluarea termenului de 3 zile într-o lună calendaristică de la care începe perioada de detaşare, în cazul operaţiunilor de transport rutier internaţional ;
 • Perioada de derogare să fie de minim 16 zile. Pentru ca un conducător auto care efectuează operaţiuni de transport rutier internaţional să poată fi considerat detaşat într-un stat membru, ar trebui ca timpul total de lucru pe teritoriul statului membru să fie peste 50% din totalul zilelor dintr-o lună ;
 • Reevaluarea noilor contracteadministrative deoarece timpp de imobilizare la control vor creşte considerabil ;

3. Privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluţiile sectorului:

 • Păstrarea flexibilităţii unor operaţiuni de transport şi a condiţiilor de acces la ocupaţie pentru sectorul sub 3,5 tone
 • Reformularea textului privind dovada îndeplinirii cerinţei de capacitate financiară, pentru claritate, din perspectiva aplicări acestuia faţă de întreprinderile nou înfiinţate
 • Eliminarea introducerii unui procent obligatoriu de verificări la cabotaj în trafic, pentru că ar creşte nejustificat imobilizările/timpii de control în trafic, care ar trebui să vizeze în primul rând siguranţa rutieră; este dificil de stabilit numărul total de operaţiuni de cabotaj efectuate într-un an, iar identificarea acestora în cadrul controalelor efectuate în trafic se poate realiza numai în mod neprevăzut;
 • Eliminarea reducerii perioadei actuale de 7 zile în care se pot efectua operaţiuni de cabotaj, limitarea la 5 zile a perioadei nefiind susţinută prin argumente solide în cuprinsul evaluării de impact şi fiind în dezavantajul statelor membre periferice;
 • Eliminarea introducerii cabotajului, Directivei detaşării lucrătorilor şi a legii aplicabile obligaţiilor contractuale la încălcările care pot determina pierderea bunei reputaţii a operatorului de transport sau a managerului de transport, deoarece sunt măsuri disproporţionate în raport de gradul de pericol al faptei.

Propunerile şi observaţiile care se regăsesc în aceste documente au fost transmise Comisiei Europene. De asemenea, au fost promovate şi de liderul delegaţiei PSD în PE, domnul Dan Nica.

Modificarea cadrului legislativ european actual ar trebui să vizeze, în principal, clarificarea regulilor existente, care să asigure o abordare unitară pentru aplicarea acestora în statele membre şi nu să introducă reguli noi, care să genereze costuri semnificative pentru conformare, atât pentru operatorii de transport rutier, cât şi pentru autorităţile de control”.  

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.