USER – o etapă nouă

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) a intrat într-o etapă nouă de dezvoltare. Are un site nou, în care predomină informația, și promite membrilor servicii adaptate nevoilor actuale. Despre ce înseamnă USER la ora actuală și unde își propune să ajungă am discutat cu președintele Uniunii, Marius Cae.

Ziua Cargo: Ce oferiți, în mod concret, membrilor?

Marius Cae: În primul rând, promovăm și apărăm interesele economice, financiare și tehnice ale firmelor de expediții, de servicii conexe și de comisionari în vamă, atât pe plan intern, cât și internațional. De asemenea, reprezentăm membri sau grupuri de membri în fața autorităților.

USER elaborează propuneri de simplificare, uniformizare, standardizare de proceduri sau documentații, în domeniile de activitate pe care le reprezintă, popularând și promovând tehnologii moderne, bazate pe studii tehnico-economice, implementate cu rezultate pozitive.

Colaborăm cu alte asociații sau uniuni cu același profil sau profiluri similare, din România sau din străinătate, dar și cu asociațiile de transportatori, pentru stabilirea unor condiții de lucru cărăuși / expeditori reciproc avantajoase. Acestora li se adaugă și colaborarea cu Arbitrajul în transporturi, în condiții de simplificare a rezolvării litigiilor în care sunt implicați membrii USER.

Cum vă implicați în educarea pieței de profil?

Cooperăm cu instituții, organizații științifice și profesionale, din țară și străinătate, pentru analizarea și cercetarea fenomenelor specifice activității de expediții. De asemenea, împreună cu centre specializate, organizăm cursuri de perfecționare pentru toate tipurile de transport (rutier, maritim, aerian, feroviar, multimodal, containerizat), precum și servicii conexe (logistică, comisionariat vamal, asigurări etc.).

Cursurile au ca finalitate obținerea recunoașterii profesiei de expeditor pe plan național, atestarea pe moduri de transport sau obținerea Diplomei FIATA în Expediții (The FIATA Diploma in Freight Forwarding). USER emite și distribuie documentele de expediții și transport FIATA (FBL, FCR, FCT, FWR), fiind singura organizație din România abilitată de către FIATA să gestioneze aceste documente. De asemenea, Uniunea analizează oportunitatea și dă avizul pentru membrii USER care vor să devină membri individuali FIATA.

Asigurați asistență?

USER acordă asistență juridică prin juriști reputați, cu experiență în domeniu, urmărind, în paralel, instituirea unui sistem de asigurări în domeniu, complet și eficient. Pentru a oferi pieței cât mai multe exemple de bune practici, vom organiza seminarii, dezbateri și schimburi de experiență pe teme de interes pentru membri, sau pe probleme specifice. Bineînțeles, coordonăm participări la congrese FIATA, internaționale sau balcanice.

Ați lansat un site nou.

Da. Am finalizat și lansat website-ul www.user.ro. Este vorba despre un site interactiv, permanent actualizat, ca instrument de găsire a soluțiilor de sprijin între membrii USER, de informare „la zi” asupra temelor de interes (legislație, reglementări, manifestări specifice pe plan intern și internațional, informații utile). Mai mult decât atât, cei interesați pot găsi pe site informații privind companiile membre, dar și adresele lor de internet. Acestora li se adaugă proiecte de logistică, transport și servicii conexe, propuse de membrii USER.

Ce aveți în vedere în perioada următoare?

Bineînțeles că analizăm și alte servicii pe care să le oferim membrilor, însă le vom anunța pe măsură ce le vom implementa. Dar, cum o organizație își desfășoară activitatea prin membrii săi, așteptăm sugestii din partea acestora.

Evenimente de urmărit în această primăvară

– Sesiunea de primăvară a FIATA – 15-17 martie 2018, Zurich.

– Cel de al 13-lea Congres al societăților de expediții și logistică din SE Europei – 12-13 aprilie 2018, Portorož – Slovenia.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.